Sidor

tisdag 23 februari 2016

Skrin med snidat lock, VT16 del 1


Vi började dagen med en genom gång om vår nya uppgift. Vår nya uppgift var att göra ett skrin. Men innan det så pratade vi om olika slags träd, bland annat barrträd och lövträd. 

Därefter skissade vi hur vi ville att våra skrin skulle se ut. Vi skrev även ner måtten som vi ville ha på skrinet. Vi skrev också ner det vi skulle behöva tillsammans med Sven-Erik.

När vi blev klara med det började vi vårt arbete, jag hjälpte dem i min "grupp" att såga ut deras lång-sidor. Själv så hann jag inte göra klart. Men nästa gång så ska jag göra mitt först och hjälpa de andra sen.
Men Isabella däremot hann göra klart sina långsidor eftersom att hon hade en liten grupp. Men nästa gång ska jag (Ismail) komma i kapp de andra.

Isabella och Ismail 6b