Sidor

tisdag 26 april 2016

Skrin med snidat lock VT16, del 8

Först så hade vi en kort samling där Nores läste upp allas namn för att se om alla var i träslöjden. Efter den korta samlingen så gick vi till våra platser för att fortsätta med vårt arbete. Majoriteten hade mycket kvar att göra, en av dem var jag. Alla gick till skåpet i hallen för att ta fram sina lådor samt delar som behövdes till lådorna. Jag väntade på min tur för att ta min låda samt delar till lådan. 

När jag äntligen fick tag på min låda och delarna till lådan gick jag tillbaka till min plats och la lådan och delarna på min plats och gick iväg för att ta verktygen som var en skölp och en träklubba. Jag hittade bara träklubban men ingen skölp. Sven-Erik tog då fram en slags låda med skölpar. Jag tog en av dem största skölparna eftersom att desto större skölpen är desto snabbare blir jag klar med arbetet. 

Efter att jag hade allt jag behövde så började jag mitt arbete. Jag var koncentrerad på mitt arbete från början men sen så började jag prata med Ismail och jag tappade min koncentration. Jag högg djupare med skölpen på locket av lådan utan att jag märkte. Sven-Erik sa åt mig att inte hugga så djupt med skölpen men det var redan försent så Sven-Erik sa åt mig att inte gräva så djupt igen med skölpen och att jag ska göra sidorna jämna så det gjorde jag. Jag slog med träklubban på skölpen för att göra det jämnt på båda sidorna, jag koncentrerade mig noggrant och pratade med Ismail mindre.

När jag var klar med skölpen och träklubban så tog jag fram bildhuggarjärnen och använde mina två händer på bildhuggarjärnet så att jag inte skulle skada mig. Jag gjorde det så fint jag kunde med bildhuggarjärnet och var extra koncentrerad på att inte skada mig och göra det noggrant och fint. Sen så sa Sven-Erik att vi skulle sluta så jag tog och städa min plats och började skriva. 

Det var en lärorik och rolig lektion. 

Aleyna 6b